Alan Derinliği (DOF)

alanderinligi11-02Net alan derinliği, genelde DOF olarak kısaltılır ve odaklanan objeden öncesi ve sonrasının

net olup olmayacağını, olacaksa ne kadarlık kısmının net olacağını belirler.

 

Alan Derinliği "Depth of Field" (DOF)

Alan derinliği, üzerinde odaklama yapılan cismin önündeki ve arkasında oluşan netlik sahasıdır. Alan derinliği kullanmak kompozisyon yapabilme yönünden çok önemlidir. Diyafram ve netlik kontrol edilebiliyorsa alan derinliğini kontrol etmek her zaman olasıdır.

Objektiflerde netlik yapılan noktanın aynı düzleminde önündeki net alan ve arkasındaki net alan alan derinliğini oluşturur.

alanderinligi12

Net Alan Derinliği 

Bir cisme netlik yaptığımızda, bu cismin önünde ve arkasında bulunan cisimlerin net olduğu fakat daha önde ve arkadaki cisimlerin net olmadığı görülür. Netlik yaptığımız cisim ve bir miktar önündeki, bir miktar arkasındaki net olan cisimleri kapsayan alanın tümüne net alan derinliği denir.

Net Alan Derinliği Hangi Faktörlere Bağlıdır ?

1. Objektif Odak Uzunluğu
2. Diyafram Açıklığı
3. Objektifin Konuya Olan Uzaklığı

 1. Objektif Odak Uzunluğu 

Objektif odak uzunluğunun değişmesi görüntünün dar veya geniş açı ile görüntülendiği anlamına gelir. Aynı zamanda objektiften içeri giren ışık miktarı da görüntünün büyüklüğü iledoğru orantılıdır. Aynı konuyu geniş açı ile görüntülemek içeriye daha fazla ışık almak, aynı konuyu dar açıdan görüntüleyerek sadece bir bölümünü görmek içeriye daha az ışık almak anlamına da gelir.

28mm Odak uzunluğundaki bir objektiften, 400mm odak uzunluğundaki bir objektife göre daha fazla ışık objektiften içeri girer. 28mm odak uzunluğundaki objektifin alan derinliği fazla, 400mm odak uzunluğundaki objektifin alan derinliği az olacaktır.

alanderinligi14

Herhangi bir konuyu çekerken alan derinliğini hesaplamak için kullanılan yöntemlerden biri de çekeceğimiz konu ile objektifimizin odak uzaklığı arasındaki bağıntıdır. Çekeceğimiz konunun dikey ve yatay boyutunun, merceğimizin dikey ve yatay boyutuna oranı ile alan derinliği hesaplanabilir.

alanderinligi15

 

alanderinligi16

 

2. Diyafram Açıklığı 

Objektiften içeri giren ışık miktarının ayarlanması demektir. Kamera objektifine 4 metre uzaklıktaki bir konuyu gece az ışıkta çekerken net olduğumuzda diyafram açıklığı 2.8 ise, net alan derinliği az olacaktır. Eğer aynı konuyu aynı şartlarda gündüz, daha çok ışık şiddetinde ve 16 diyaframda çekersek net alan derinliğinin çok daha fazla olduğunu görürüz.

alanderinligi17

alanderinligi18     alanderinligi19

 Net alan derinliğini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz. Burada net alan derinliğinin hesaplanması için önce hyperfocal distance yani odak ötesi uzunluğun bilinmesi gerekmektedir.

             alanderinligi20

 

3. Objektifin Konuya Olan Uzaklığı 

Odak uzaklığı aynı objektif ve aynı ışık şartında konu objektife uzaksa alan derinliği artar, konu objektiften yakınsa alan derinliği azalır.

alanderinligi21

 

Kaynak: http://www.kameraarkasi.org/objektifler/terminoloji/alanderinligi.html

 

 

 

Ayın Portfolyosu
 

  Ayın Fotoğrafı  

How to Claim bet365 Bonus step by step.