Nasıl Üye Olunur ?

NASIL ÜYE OLUNUR?

NİFAD - Niğde Fotoğraf Amatörleri Derneği’ne üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma konuları Tüzüğümüzde düzenlenmiştir. Tüzüğümüzün 6. Maddesinde üyelik koşulları belirtilmiş olup Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki ayrı üyelik türü tanımlanmıştır.

 a. Üye :

NİFAD üyeleri, NİFAD Tüzüğü'nün 4.maddesinde tanımlanan amaçları benimseyerek, bu Tüzüğü kabul edip, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmiş, üyelik aidatlarını ödeyen fotoğraf ilgilileridir.

18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve NİFAD tüzüğünün 6. maddesinde açıklanan tüm üyelik koşullarını taşıyan kişiler kayıt formu doldurmak ve 80 TL başvuru ödentisini vermek suretiyle üyelik için başvurabilirler. Başvuruda bulunan aday üyelerin üyelik durumu, 4 aylık "üyelik gözlem sürecini" tamamladıktan sonra Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde karara bağlanır. Kararı da bir yazı ile ilgiliye verir. Başvuruların üyelik için uygun bulunmaması durumunda başvuru ödentisi geri iade edilmez.

Üyeler, Dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelere NİFAD Üye Kimlik Kartı verilir.

Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.

b. Onursal Üye :

NİFAD’ın amaçlarını benimseyen, amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve çalışmalarında maddi ya da manevi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara “Onursal Üyelik” verilebilir.

i. Onursal üyeler, Genel Kurul kararı ile, üyelik koşullarını taşıyan ve Yönetim Kurulunun önermesiyle Genel Kurul tarafından ve üye olmasıyla derneğe manevi destek verecek kişilerden seçilir. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.
ii. Onursal üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.

 

Ekler:
Bu dosyayı indir (Banka Hesap Bilgileri.pdf)nifad_banka_bilgileri[Banka Hesap Bilgileri]75 kB
Bu dosyayı indir (Başvuru Formu.pdf)nifad_basvuru_formu[Nifad Başvuru Formu]47 kB

Ayın Portfolyosu
 

  Ayın Fotoğrafı  

How to Claim bet365 Bonus step by step.